Bảng báo giá xe tải Hyundai mới nhất năm 10/2017

Bảng báo giá xe tải Hyundai mới nhất năm 10/2017

Bảng báo giá xe tải Hyundai mới nhất năm 10/2017

- Báo giá xe tải huyn đai HD65 2 tấn rưỡi

- Báo giá xe tải huyn đai HD72 3 tấn rưỡi

- Báo giá xe tải huyn đai HD88 5 tấn

- Báo giá xe tải huyn đai HD99 6 tấn rưỡi