Phí Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự TNDS- Ô Tô, Xe Tải Mới 2024

Phí Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự TNDS- Ô Tô, Xe Tải Mới 2024


Để bảo vệ sức khoẻ con người thì chúng ta cần mua bảo hiểm y tế. Vậy khi mua xe ô tô, xe tải thì cũng cần có bảo hiểm, bảo hiểm xe thì có 2 loại. Loại 1 là bảo hiểm Trách nhiệm dân sự, loại 2 là bảo hiểm thân vỏ xe ( 2 chiều ).